tipu.dk

Sådan finder du omkredsen og arealet af en cirkel

Find omkredsen og arealet af en cirkel
Trin 1: Læs det givne ordproblem og identificer radius (r) eller diameter (d)
af cirklen.

Trin 2: For at finde omkredsen af cirklen, når radius er givet, sæt ind i værdien af radius fundet i trin 1 i formlen C=2πr

For at finde omkredsen af cirklen, når diameteren er givet, skal du sætte ind i værdien af diameter fundet i trin 1 i formlen C=πd

Trin 3: Find cirklens radius ved at dividere diameteren med to, hvis cirklens diameter er angivet. Spring dette over, hvis radius af cirklen allerede er angivet. Indsæt værdien af radius i formlen A=πr2 for at finde arealet af cirklen.

Find omkredsen og arealet af en cirkel ordforråd
Omkreds af en cirkel cirkel: Omkredsen af en cirkel er den udvendige grænse for en cirkel, eller det er som at gå rundt om cirklen én gang.

Omkredsen af en cirkel er 2πr eller πd, hvor r er radius af cirklen og d er diameteren.

Areal af en cirkel: Cirklens areal er det område eller det rum, der kan dækkes af den lukkede form. Arealet af en cirkel svarer til πr2, hvor r er radius af cirklen.

Lad os tage et kig på to eksempler og løse dem ved hjælp af trinene og formlen ovenfor. I det første eksempel finder vi arealet og omkredsen af cirklen, når radius er givet, og i det andet eksempel finder vi arealet og omkredsen af cirklen, når diameteren er givet.

Eksempel 1: Find omkredsen og arealet af en cirkel med en forudsat radius
Find arealet og omkredsen af en cirkel med radius (r)=26 cm. Lad svaret være i form af π.

Trin 1: Læs den givne ordopgave, og identificer radius (r) eller diameter (d) af cirklen. Cirklens radius er angivet som 26 cm.

Trin 2: For at finde omkredsen af cirklen, når radius er givet, skal du sætte værdien af radius i trin 1 ind. i formlen:
C=2πr
C=2×π×26
C=52π

Derfor er cirklens omkreds 52π cm.>

Trin 3: Find radius af cirklen ved at dividere diameteren med to, hvis diameteren af cirklen er givet. Spring dette over, hvis radius af cirklen allerede er angivet.

For at finde arealet stik i værdien af radius i formlen
A=πr2
A =π(22)2
A=484π

Derfor er arealet af cirklen 484π cm2.

Eksempel 2: Find omkredsen og arealet af en cirkel med en angivet diameter

Find arealet og omkredsen af en cirkel med diameter (d)= 48 cm. Lad svaret være i form af π

Trin 1: Læs det givne ordproblem og identificer radius (r) eller diameter (d) af cirklen. Diameteren af cirklen er angivet som 48 cm.

Trin 2: For at finde omkredsen af cirklen, når diameteren er givet, sæt ind i værdien af radius fundet i trin 1 i formlen:
C=πd
C=π×48
C=48π

Derfor er cirklens omkreds 48π cm.

Trin 3: Find cirklens radius ved at dividere diameteren med to, hvis cirklens diameter er givet. Spring dette over, hvis cirklens radius allerede er angivet.

Cirklens radius er
r=d/2
r=48/2
r=24 cm

For at finde arealet i værdien af radius i formlen
A=πr2
A=π(24)2
A=576π

Derfor er arealet af cirklen 576π cm2.